Privacy statement

Wij vinden jouw privacy belangrijk!

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Powerpeers hecht dan ook veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Je gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij Powerpeers is je privacy in goede handen: wij handelen volledig in lijn met de nieuwe Europese privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.

Hieronder leggen wij je graag uit wanneer wij om je persoonsgegevens vragen en waarvoor wij deze vervolgens gebruiken. Deze uitgangspunten gelden voor iedereen die contact heeft met Powerpeers, of je nu klant bent, klant wordt, klant bent geweest of onze website bezoekt.

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is: Powerpeers B.V., Postbus 22214, 1100 CE, Amsterdam Zuidoost.

Ga naar contact

 

1. Wijziging van het privacy statement

Powerpeers kan het privacy statement wijzigen. Je kunt ons huidige privacy statement altijd op deze website bekijken. Bij materiële wijzigingen van het privacy statement informeren wij onze klanten hierover rechtstreeks.

 

2. Wanneer leggen wij jouw persoonsgegevens vast?

Als je contact hebt met Powerpeers leggen wij persoonsgegevens van jou vast. Dit gebeurt wanneer je een overeenkomst voor de levering van elektriciteit, gas of een ander product/dienst met ons afsluit. Maar ook als je bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product of dienst, op de website je e-mailadres achterlaat om over een product of dienst te worden geïnformeerd, of gebruik maakt van onze app, je abonneert op een nieuwsbrief van Powerpeers of contact opneemt met onze klantenservice.

 

3. Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

  1. Powerpeers kan persoonsgegevens van je verzamelen en verwerken zoals je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, bankrekeningnummer en verbruiksgegevens van gas, elektriciteit of andere producten/diensten.
  2.  
  3. Als je een slimme meter hebt dan wordt de data uit deze slimme meter ook vastgelegd afhankelijk van het mandaat dat jij hiervoor gegeven hebt. 
  4.  
  5. Ook leggen we jouw interesses in producten en diensten vast.
  6.  
  7. Je gebruikersnaam wordt vastgelegd wanneer je je aanmeldt bij je persoonlijke energiedashboard en de app van Powerpeers.
  8. Surf- en klik-gegevens als je een website van Powerpeers bezoekt en daarop het plaatsen van cookies hebt geaccepteerd (zie Cookie-statement).

  9. Verder legt Powerpeers je community connecties & voorkeuren (bronnen) vast en verzamelt via de app gps-coördinaten, gsm- en wifistatus van je telefoon of tablet om sociale bronnen rondom jouw locatie te kunnen tonen in jouw online Energiedashboard en/of in je app.

  10. Jouw Energiedashboard account wordt niet verwijderd indien je stroom- en/of gascontract eindigt. Dit betekent dat je met je gebruikersnaam en wachtwoord inzicht blijft houden in je energieverbruik en gedeelde stroom gedurende je energiecontract(en). Ook blijven andere Powerpeers gebruikers jouw naam, woonplaats (en indien door jou toegevoegd; jouw foto) zien als afnemer van hun zelf opgewekte stroom of als opwekker van hun gebruikte stroom

 

4. Naast de persoonsgegevens die wij van je ontvangen, kan Powerpeers van derde partijen ook informatie verkrijgen.

We werken samen met derde partijen als dit ten goede komt aan onze service voor jou. We lichten hieronder toe met wie wij samenwerken en waarom:

Voor zover deze partijen voor hun werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens, hebben wij duidelijke technische en organisatorische afspraken gemaakt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

5. Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

Powerpeers kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor:

Uitvoering van de overeenkomst

Na toestemming

Volgens de wet

 

6. Wanneer mogen wij jouw persoonsgegevens gebruiken?

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als er een zogenaamde wettelijke grondslag voor is. Dit zijn de wettelijke grondslagen die wij gebruiken:

Bijvoorbeeld: Je vraagt energie bij ons aan en wij zorgen ervoor dat onze energie en de energienota op het juiste adres wordt afgeleverd.

Alleen met jouw toestemming mogen wij bijvoorbeeld de interval meterstanden (kwartier/uurwaarden) van jouw slimme meter uitlezen.

Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. De desbetreffende verwerking wordt dan door ons gestaakt. De verwerkingen van jouw persoonsgegevens die al hebben plaatsgevonden, blijven rechtmatig. Hebben wij jouw toestemming nodig? Dan vragen wij hierom op dat moment.

Op grond van verschillende wetten en regels zijn we verplicht persoonsgegevens te verwerken. Zoals voor de Belastingdienst (BTW, energiebelasting). Maar soms ook voor derden, zoals de politie als het gaat om een strafrechtelijk onderzoek, of aan een toezichthouder.

 

7. Gerechtvaardigd belang

Gerechtvaardigd belang betekent dat we voor deze verwerkingen van jouw persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang hebben. Bij het vaststellen van dit gerechtvaardigd belang worden ook altijd jouw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens afgewogen tegen de belangen van Powerpeers. Het gerechtvaardigd belang van Powerpeers is gelegen in:

 

8. Social Media

Powerpeers gebruikt voor zijn marketingberichten verschillende kanalen zoals e-mail, app, social media en je persoonlijke online accounts, zoals je energiedashboard. Wij kunnen persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en/of Facebook.

Wij raden je ook altijd aan om het privacybeleid van dergelijke social mediabedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

 

9. Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens vastgelegd in de wetgeving. Hieronder vind je per recht een uitleg wat dit voor jou betekent:

Recht op inzage

Je hebt het recht om inzage in je persoonsgegevens te verkrijgen. Je kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken.

Je kunt deze persoonsgegevens heel eenvoudig opvragen via de knop in je online energiedashboard. De meeste van je persoonsgegevens kun je in deze omgeving al bekijken.

Je kunt ook een e-mail sturen om inzage in je persoonsgegevens op te vragen. Zet in je mail je naam, adres en telefoonnummer. Je kunt dit mailen naar service@powerpeers.nl

Stuur ook een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Wij vragen dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat jij de persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van je naam deze gegevens kan inzien.

Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstuurt. Voor meer informatie.

Recht op rectificatie van persoonsgegevens

Daarnaast heb je het recht je persoonsgegevens te laten wijzigen of te verwijderen als deze onjuist, onvolledig of niet overeenkomstig de wet worden verwerkt. Als je van dit recht gebruik wilt maken, dan kun je een e-mail naar Powerpeers sturen waarin je aangeeft welke persoonsgegevens gewijzigd moeten worden en waarom. Je kunt dit mailen naar service@powerpeers.nl.

Stuur ook een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Wij vragen dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat jij de persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van je naam deze gegevens kan inzien en/of wijzigen.

Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstuurt. Voor meer informatie

Powerpeers reageert binnen vier weken na ontvangst van je verzoek.

Recht van verwijderen van persoonsgegevens

Daarnaast heb je het recht jouw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze administratie. Als je gebruik wilt maken van dit recht, dan kun je een e-mail sturen naar Powerpeers waarin je aangeeft waarom de persoonsgegevens verwijderd moeten worden. Je kunt dit mailen naar: service@powerpeers.nl. Stuur ook een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Wij vragen dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat jij de persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van jouw naam deze gegevens kan inzien of verwijderen. Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstuurt. Voor meer informatie

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat Powerpeers in bepaalde situaties de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties kun je dit recht inroepen: 1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; 2) indien je persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zou moeten worden, maar je geen verwijdering wenst; 3) indien Powerpeers de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl je deze gegevens nog nodig hebt voor de voorbereiding op een rechtszaak.

Wil je gebruikmaken van dit recht, dan kun je een e-mail naar Powerpeers sturen waarin je aangeeft welke verwerkingen van je persoonsgegevens door Powerpeers moet worden beperkt en waarom. Je kunt dit mailen naar service@powerpeers.nl

Stuur ook een kopie van je rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Wij vragen dit omdat wij moeten kunnen vaststellen dat jij de persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. Dit is om te voorkomen dat iemand door het gebruik van je naam deze gegevens kan inzien.

Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen hoe je veilig een kopie van je identiteitsbewijs verstuurt. Voor meer informatie

Recht op data portabiliteit    

Je hebt het recht om de door jou aan Powerpeers verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van je verwerken waarvoor je toestemming aan ons hebt gegeven, zoals het uitlezen van de slimme meter, of op basis van een met jou gesloten overeenkomst (zie bij Doeleinden). Je kunt deze gegevens doorgeven aan een andere partij. De persoonsgegevens kun je heel eenvoudig opvragen via de knop in je online energiedashboard.

Verstrekken en intrekken van toestemming

Voor bepaalde doeleinden, zoals het uitlezen van de kwartier-meterstanden van je slimme meter, hebben wij vooraf jouw toestemming nodig. Je hebt altijd het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken, dat kan door een e-mail te sturen aan service@powerpeers.nl. De desbetreffende verwerking wordt dan door ons gestaakt. De verwerkingen van je persoonsgegevens die al hebben plaatsgevonden, blijven rechtmatig. Hebben wij je toestemming nodig? Dan vragen wij daar op dat moment om.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat je vanwege je specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van je persoonsgegevens door Powerpeers. Je hebt dit recht in de volgende gevallen:

10. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Om persoonlijke voorkeuren, interesses of gedrag van onze klanten te kunnen analyseren of te voorspellen maakt Powerpeers gebruik van geautomatiseerde voorspelmodellen waarbij verschillende gegevens, waaronder persoonsgegevens*, (zoals de door jou verstrekte persoonsgegevens) worden gebruikt. Het geeft inzicht in de wijze waarop Powerpeers jou het beste kan benaderen om persoonlijk en relevant te zijn in onze aanbiedingen voor producten en/of diensten. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij jou op een relevant tijdstip een nieuw aanbod kunnen doen.

 

11. Kredietwaardigheid

Wij toetsen vooraf of je straks onze energienota's kunt betalen. Zodat we allebei geen risico lopen als het mis gaat met betalen. Wij maken hierbij gebruik van de bij ons bekende gegevens over jouw betaalgedrag of wij laten een ander bedrijf voor ons deze kredietwaardigheidstoets uitvoeren. De toets en het besluit over een waarborgsom vinden geautomatiseerd plaats. Dit helpt ons om op een uniforme wijze te beslissen of wij een waarborgsom vragen. Dit beperkt ook het aantal verwerkingen van jouw persoonsgegevens ten opzichte van een handmatige beoordeling. Je kunt bij onze Klantenservice altijd terecht voor vragen over de toets en over de uitkomst van de toets.

 

12. Hoe veilig zijn je gegevens bij Powerpeers?

Bij ons zijn je persoonlijke gegevens in goede handen. Powerpeers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van   onrechtmatige verwerking. Wij bewaren je persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de Powerpeers-organisatie. Deze beveiligingseisen stellen wij ook aan derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken.

 

13. Wat kun je zelf doen om je persoonsgegevens veilig te bewaren?

Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw wachtwoorden. Houd je wachtwoord dan ook voor jezelf en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot je persoonsgegevens.

 

14. Tips

Wees alert op ‘phishing’: medewerkers van Powerpeers zullen je nooit via e-mail of andere manier naar je wachtwoorden vragen. Ook zullen wij je niet spontaan bellen om je persoonlijke gegevens te vragen.

Zorg ervoor dat je apparaten waarop je met je persoonlijke gegevens werkt voldoende beveiligd blijven, door regelmatig de door de fabrikant aangeboden updates te installeren en gebruik te maken van zogenaamde antivirusprogramma’s.

Wij raden je sterk af om je apparaten te ‘rooten’ of ‘jailbreaken’, omdat dit de beveiliging ervan grotendeels tenietdoet.

Voor meer tips, kijk op www.veiliginternetten.nl

 

15. Hoelang bewaart Powerpeers je persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor onze doeleinden, zoals voor het leveren van een product of dienst of je op de hoogte te houden van producten en diensten van Powerpeers:

 

16. Wat moet je doen als je geen commerciële aanbiedingen van Powerpeers wilt ontvangen?

Wij houden je graag op de hoogte van activiteiten, aanbiedingen, producten en diensten van Powerpeers. Wil je geen commerciële aanbiedingen van Powerpeers ontvangen? Dan kun je gebruik maken van het recht van bezwaar. Powerpeers zal je persoonsgegevens daarna niet langer voor direct marketing doeleinden gebruiken.

Dit kun je op de volgende manieren doen:

17. Vragen over privacy binnen Powerpeers of heb je een klacht?

Powerpeers heeft een Data Protection Officer aangesteld, die advies geeft aan de organisatie en toezicht houdt op de naleving van de privacywet en -regelgeving binnen Powerpeers.

Heb je vragen over dit privacy statement of over de manier waarop Powerpeers met je persoonsgegevens omgaat? Dan kun je contact opnemen met de Data Protection Officer van Powerpeers door te mailen naar: info@powerpeers.com, t.a.v. DPO.

Ook kun je bij de Data Protection Officer een klacht indienen over de manier waarop Powerpeers jouw persoonsgegevens verwerkt. Je kunt indien nodig ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (via contact), als je bijvoorbeeld van mening bent dat je klacht niet zorgvuldig door Powerpeers is afgehandeld.