Wat betekenen de maatregelen uit het Klimaatakkoord voor jou?

Op 12 december 2015 werd in Parijs door 192 landen, waaronder Nederland, het Klimaatakkoord gesloten. Na een eerder concept-Klimaatakkoord heeft het Nederlandse kabinet op 28 juni 2019 de definitieve maatregelen uit het Klimaatakkoord bekend gemaakt. Het doel van de maatregelen is om Nederland duurzamer en schoner te maken en daarmee de CO2-uitstoot sterk te verminderen. Maar wat betekent dit voor jou persoonlijk?

Gasprijs omhoog, energiebelasting omlaag

Het is nog af te wachten hoe dit precies voor jou uitpakt, maar volgend jaar daalt de energierekening voor huishoudens met een gemiddeld verbruik met zo’n 100 euro. Deze daling komt vooral doordat het belastingdeel van je energierekening lager uit zal vallen. Huishoudens krijgen een lagere heffing op elektriciteit en gaan, in tegenstelling tot bedrijven, minder energiebelasting betalen. Daar staat een hogere belasting op gas tegenover, om mensen te stimuleren van het gas af te gaan.

De stijging van de belasting die je moet gaan betalen op gas is een tikje minder hoog dan eerder in het voorlopige Klimaatakkoord was opgenomen. De belasting wordt geleidelijk opgehoogd tot 10 cent per kubieke meter, in plaats van 20 cent, om huishoudens te ontzien die niet zo makkelijk van het gas af kunnen stappen.

Warmtefonds voor het verduurzamen van huizen

Een interessante ontwikkeling als je voor het verduurzamen van je huis beter wilt isoleren of een warmtepomp wilt aanschaffen: er is een speciaal warmtefonds in het leven geroepen. Voor dit fonds trekt het kabinet tot 2030 50 tot 80 miljoen euro per jaar uit waarmee particulieren investeringen kunnen doen om hun woning te verduurzamen. Dit kunnen bijvoorbeeld isolatiemaatregelen, warmtepompen of hybridekachels zijn. Het kabinet wil dat in 2050 alle gebouwen duurzaam zijn en heeft als extra aanmoediging 93 miljoen uitgetrokken om huiseigenaren op korte termijn laagdrempelige energiebesparende maatregelen te laten treffen.

Elektrisch rijden moet het nieuwe normaal worden

Overweeg je over te stappen op een elektrische auto? Dan is het goed om te weten dat het kabinet vooral particuliere gebruikers wil stimuleren een elektrische auto te kopen. De komende jaren wordt de aanschaf van een elektrische middenklasser daarom extra aantrekkelijk gemaakt. Het kabinet hoopt op deze manier ook de doorstroom van elektrische auto’s naar de tweedehandsmarkt te bevorderen.

De lage bijtelling voor elektrische auto’s gaat naar maximaal 40.000 euro (in plaats van het huidige maximum van 50.000 euro) en naar verwachting wordt de geplande aanschafsubsidie voor elektrische wagens (à 6.000 euro) gehalveerd. Deze stimulering van elektrisch rijden loopt tot 2025, maar mochten er veel meer auto’s worden verkocht dan verwacht dan wordt deze stimulering versneld afgebouwd.

Voor benzinerijders goed om te weten: er is bekend gemaakt dat de in het Klimaatakkoord geplande accijnsverhoging op benzine niet doorgaat. De accijns op diesel wordt daarentegen wel geleidelijk verhoogd. Over anderhalf jaar betalen automobilisten met een diesel 1 eurocent meer accijns aan de pomp, twee jaar daarop wordt dit 2 eurocent meer.

Rekeningrijden

Het duurt nog wel even voordat deze maatregel van kracht wordt maar per 2026 wil het kabinet rekeningrijden invoeren. Dit houdt in dat je niet langer jaarlijks een vast bedrag aan wegenbelasting moet betalen maar dat je per gereden kilometer moet afrekenen. Er liggen op dit moment drie concrete varianten voor het rekeningrijden op tafel; een variant waarbij rekeningrijden alleen wordt ingevoerd voor elektrische auto’s, een variabel systeem voor alle auto’s of een variant waarbij er sprake is van extra heffing voor rijden in de spits.

Meer fietsenstallingen: verduurzaming woon-werkverkeer

Is het voor jou een herkenbaar frustratiemoment wanneer je ’s ochtends de trein moet halen en je geen plek kunt vinden voor je fiets? Goed nieuws: het kabinet trekt namelijk 75 miljoen euro extra uit om meer fietsenstallingen te creëren. Daarmee willen ze het aantrekkelijker maken om met de trein naar werk te reizen én forenzen belonen met het makkelijker kwijt kunnen van hun fiets. Overigens was in het regeerakkoord al een eenmalige investering van 100 miljoen euro opgenomen voor de aanleg van extra snelle routes en meer stallingsplekken.

Lees meer over de energietransitie en hoe de energietransitie over de grens verloopt.

Meer nieuws