Terugleversubsidie vervangt salderingsregeling

En wat zijn de gevolgen voor (toekomstige) opwekkers van Powerpeers?

De salderingsregeling voor zonnepanelen stopt vanaf 2020. In plaats daarvan komt er een terugleversubsidie. Hier heeft minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat de TweedeKamer recent over geïnformeerd. Maar wat heeft dat voor gevolgen als je gebruik maakt van de huidige salderingsregeling? Of als je van plan bent om zonnepanelen aan te schaffen? Reden genoeg voor Powerpeers om hier meer informatie over te geven.

Salderingsregeling: wat is dat? 

Met de huidige salderingsregeling betaal je alleen voor je netto elektriciteitsverbruik. Dat scheelt een hoop geld, namelijk zo’n €0,22 per kWh. Mede hierdoor wordt de investering van zonnepanelen in zo’n 7 jaar terugverdiend.

Een voorbeeld van saldering:

Leveren jouw zonnepanelen jaarlijks 2500 kWh terug en is jouw eigen verbruik 3000 kWh, dan betaal je netto 3000 - 2500 = 500 kWh. Je saldeert dus 2500 kWh. Deze gunstige regeling geldt voor je totale stroomverbruik in een jaar, dus in het voorbeeld tot 3000 kWh. De salderingsregeling geldt overigens alleen voor particulieren en bedrijven met een zogenaamde kleinverbruiksaansluiting.

Waarom afschaffen van de huidige salderingsregeling?

In Nederland zijn we met zijn allen steeds duurzamer bezig. Zonnepanelen dragen hier aan bij. De minister vergelijkt de salderingsregeling met alle andere maatregelen om CO2 te besparen. Denk daarbij aan het sluiten van kolencentrales en het beter isoleren van huizen.

De overheidssubsidie op zonnepanelen is vrij hoog. En door de jaren heen is de prijs van zonnepanelen gedaald en de opbrengst per paneel gestegen. Daarnaast hebben zonnepanelen een levensduur van ruim 20 jaar. Daarom stelt de minister voor om de subsidie op zonnepanelen met stapjes te verlagen.

Terugleversubsidie: wat houdt dit in?

Vanaf 2020 wordt de huidige salderingsregeling daarom vervangen door een ‘terugleversubsidie’. Dit is een vergoeding voor de stroom die je aan het elektriciteitsnet terug levert. Het blijft aantrekkelijk om zelf stroom op te wekken voor direct eigen gebruik; je betaalt hier ook na 2020 geen energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE) over.

Voor de terugleversubsidie wordt er jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld, waarbij het streven is om de investering in zonnepanelen gemiddeld binnen 7 jaar terug te verdienen. Deze nieuwe opzet geeft de overheid flexibiliteit om de subsidie aan te passen, bijvoorbeeld bij een verdere prijsdaling van zonnepanelen. De koppeling met de energiebelasting, ODE en btw per kWh is vanaf 2020 van de baan. Dit betekent bijvoorbeeld als de energiebelasting stijgt, dat dan niet automatisch je subsidie ook omhoog gaat.

Slimme meter: voortaan verplicht?

Volgens minister Wiebes is het voor de overgang naar terugleversubsidie noodzakelijk dat je in het bezit bent van een slimme meter. In zijn brief aan de Tweede Kamer zegt hij: “Voor het omvormen van de salderingsregeling is het noodzakelijk dat in ieder geval alle kleinverbruikers die hernieuwbare elektriciteit opwekken, beschikken over een elektriciteitsmeter die de afname van, en het invoeden op het elektriciteitsnet afzonderlijk kan meten.”

Wat zijn de gevolgen voor (toekomstige) opwekkers van Powerpeers?

Voor de gebruikers van de huidige salderingsregeling komt er een soepele overgang. Hoe die eruit komt te zien is helaas nog niet bekend. Ook is er nog geen duidelijkheid over de hoogte en duur van de terugleversubsidie, of het subsidieplafond. Dat is lastig, want als je van plan bent te gaan investeren in zonnepanelen, wil je erop kunnen rekenen dat de opgewekte stroom voldoende oplevert.

 Gelukkig heeft Powerpeers zowel met de huidige salderingsregeling als ook met de toekomstige terugleversubsidie een unieke vergoeding voor opwekkers van duurzame energie. Deze vergoeding van € 0,04 per kWh voor het delen van energie blijft gewoon bestaan binnen de nieuwe regeling, waardoor je bij Powerpeers alsnog extra wordt beloond voor je geleverde energie. 

Heb je nog verdere vragen? Laat het ons weten op service@powerpeers.com 

Meer nieuws