Telepanelen

Zonnepanelen op afstand, aantrekkelijk en toegankelijk voor iedereen!

Powerpeers is een online platform waar vraag en aanbod van zelf opgewerkte duurzame energie samen komt – wie zelf stroom opwekt kan dit delen met mensen die 100% duurzame stroom willen afnemen. En de technologie van Powerpeers maakt het zelfs mogelijk de een-op-een koppeling van vraag en aanbod te maken, al vindt de opwek vanuit zonnepanelen op een andere plek plaats dan waar de vraag voor stroom is.  

Daarom is Powerpeers een voorstander van de mogelijkheid dat je gebruik kan maken van een dak van een ander om jouw zonnepanelen op te leggen. Met exact dezelfde rechten en plichten alsof de zonnepanelen op je eigen dak zouden liggen. De vele daken die ongebruikt zijn, moeten we benutten om schone energie op te wekken en daarmee de verduurzaming te versnellen. Op dit moment is dat technisch wel, maar qua wetgeving nog niet mogelijk. Door een wetswijziging, worden zonnepanelen op afstand- de zogeheten telepanelen –toegankelijk voor iedereen. Een gelijkspeelveld voor alle Nederlanders die mee willen doen.

Nederland maakt zich op voor een nieuw klimaatakkoord, Dat betekent concreet dat er maatregelen en doelen zijn gesteld met betrekking tot het terugdringen van CO2 uitstoot en stimulatie van de groei in het aandeel duurzame energie en energiebesparing. Nederland heeft als doel 56Mton reductie te realiseren in 2030 en dat is een forse opgave!

Door het toestaan van telepanelen kan er een flinke stap worden gemaakt in de realisatie van deze doelstellingen. Cijfers leren ons dat telepanelen een uitstekende maatregel is  om het gebruik van fossiele brandstof terug te dringen en wij zien graag een 'telepanelen-regeling' in het nieuwe klimaatakkoord van Nederland. 

Indien 1 miljoen huishoudens meedoen, dan reduceert Nederland jaarlijks 1Mton CO2. Stel dat alle 8 miljoen huishoudens meedoen, dan is er maar liefst 8Mton CO2 reductie. Dit is net zoveel als dat we alle kolencentrales sluiten en zouden overstappen naar gasgestookte elektriciteitscentrales.

Uit onderzoek van Powerpeers is gebleken dat 60% van de Nederlanders vindt dat iedereen hetzelfde financieel voordeel zou moeten hebben voor het bezit van zonnepanelen. Echter, slechts zo'n 2 mln huishoudens heeft een eigen dak dat geschikt is voor zonnepanelen, maar een kleine 6 mln huishoudens niet. Een enorm onbenut potentieel.

Meer nieuws