Powerpeers ondertekent de 15 Europese beloften om klanten te helpen bij de energietransitie

Zo’n 90 energieleveranciers, actief in 24 Europese landen, hebben via hun Europese brancheorganisatie Eurelectric beloofd om hun klanten te helpen bij de energietransitie. De Nederlandse branchevereniging Energie-Nederland heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het document en is mede ondertekenaar.

15 PLEDGES TO CUSTOMERS
Met de ’15 pledges to customers’ maakt de Europese energiesector duidelijk dat zij de ambitie heeft om er voor te zorgen dat iedereen kan profiteren van een CO2-neutrale elektriciteitsvoorziening door middel van energiebesparing, eigen duurzaam opgewekte elektriciteit en elektrisch vervoer. De energieleveranciers spelen hierbij een cruciale rol door tijdens de energietransitie de energiepartner van de consument te zijn. Daarom zetten zij de komende jaren vooral in op:

  • het helpen van onze klanten door middel van nieuwe diensten en oplossingen
  • het bijdragen aan een betaalbare en inclusieve energietransitie
  • het verbeteren van onze service door eenvoud en transparantie

KLANT BELANGRIJKSTE PIJLER VAN DE ENERGIETRANSITIE
Deze belofte doen de energieleveranciers op basis van inzichten die zijn voortgekomen uit een tiental workshops in evenzoveel landen, waaronder in Amsterdam. Samen met vertegenwoordigers van consumenten- en milieuorganisaties, en relevante dienstenaanbieders uit andere sectoren zijn verschillende praktisch uitvoerbare oplossingen aangedragen.

Raymond van Eck, Managing Director bij Powerpeers, heeft net als een aantal andere energieleveranciers de beloften namens Powerpeers ondertekend: “Een klant is de belangrijkste pijler van de energietransitie. Helaas is een groot aantal klanten zich nog steeds niet bewust of onzeker over de voordelen van de energie transitie voor hun eigen budget en comfort, en natuurlijk voor het milieu. Hier dienen wij als energieleverancier een voortrekkersrol in te nemen om hen hierbij te helpen daar waar we kunnen”.

Energie-Nederland Voorzitter Medy van der Laan: “Energie-Nederland is blij dat nu ook op Europees niveau energieleveranciers de ambitie hebben uitgesproken om de consument te ontzorgen bij hun belangrijke bijdrage aan de energietransitie.”

Meer informatie over Eurelectric of de ’15 pledges to customers’? Kijk dan op: eurelectric.org/15-pledges-to-customers/

Meer nieuws