Goed nieuws: salderingsregeling met drie jaar verlengd!

Een uiterst prettige ontwikkeling voor iedereen met zonnepanelen of plannen deze aan te schaffen: de huidige salderingsregeling is verlengd tot 2023. Waar minister Wiebes (van Economische Zaken en Klimaat) eerder aankondigde de regeling per 2020 af te willen schaffen, draait hij dit besluit terug. Het blijft hierdoor zeer aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. Tot 1 januari 2023 kun je nog optimaal profiteren van de financiële voordelen van de salderingsregeling, daarna wordt het salderen tot 2031 langzaam afgebouwd.

Wat houdt de verlenging van de salderingsregeling precies in?

Wanneer je zonnepanelen op je dak hebt liggen, kun je drie jaar langer salderen dan was opgenomen in het Regeerakkoord. Er verandert tot 1 januari 2023 niets als je al zonnepanelen hebt en het blijft tot die tijd ook uitermate gunstig om in zonnepanelen te investeren. Vanaf 2023 gaat elk huishouden en bedrijf automatisch mee in de afbouw van salderen, hier hoef je geen extra stappen voor te nemen.

Wat betekent de geleidelijke afbouw?

De salderingsregeling wordt per 1 januari 2023 geleidelijk afgebouwd. Dit houdt in dat het voordeel dat je op je energiebelasting krijgt, omdat je zelfopgewekte energie teruglevert aan het net, elk jaar iets kleiner wordt. Dit voordeel wordt in stapjes teruggeschakeld en is in 2031 uiteindelijk teruggebracht naar 0. Vanaf dat moment ontvang je alleen nog van je energieleverancier een vergoeding voor de zonne-energie die je teruglevert.

Hoe zit het met de gevolgen voor de terugverdientijd van zonnepanelen?

Als er op jouw dak al zonnepanelen liggen óf je investeert gedurende deze kabinetsperiode in zonnepanelen, dan is de gemiddelde terugverdientijd met de salderingsafbouw naar verwachting zo’n 7 jaar.

Geheugen opfrissen: hoe werkt de salderingsregeling ook alweer?

Met de zonnepanelen op je dak wek je zelf energie op die je teruglevert aan het net. Met de salderingsregeling wordt die teruggeleverde stroom verrekend met je eigen energieverbruik. Je mag de opgewekte stroom jaarlijks aftrekken van je eigen verbruik, en daar hoef je ook geen energiebelasting voor te betalen. Bij Powerpeers gebeurt dit overigens automatisch, je hoeft niets extra’s te doen om van dit voordeel te genieten. Met salderen betaal je alleen over je netto verbruik, afgenomen stroom min teruggeleverde stroom, de kosten voor het verbruik en de energiebelasting.

Wat is de situatie als de salderingsregeling is afgeschaft?

Zonnepanelen worden steeds goedkoper en blijven ook na de salderingsregeling een goede investering. Voor je portemonnee én het milieu! Wil je graag investeren in zonnepanelen, maar heb je niet de financiële middelen voor handen voor een dergelijk grote aanschaf? Met hulp van het Nationaal Energiebespaarfonds kun je tegen lage rente geld lenen voor energiebesparende maatregelen voor je woning, dus ook voor zonnepanelen.

En of de salderingsregeling nog van kracht is of niet: je kunt natuurlijk altijd zelfopgewekte energie afnemen van andere opwekkers!

Meer nieuws