Energietransitie: hoe, wat en waarom?

Er wordt veel over gerept in de media en zonder dat je het je misschien beseft heb je het er zelf ook vaak over: de energietransitie. De isolatie van je huis, de aanschaf van zonnepanelen of overstappen naar elektrisch rijden… Energietransitie omvat alles wat te maken heeft met de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie. We duiken wat dieper op de betekenis in, wat het in de praktijk betekent en we hebben in kaart gebracht hoe het er in Nederland en andere Europese landen aan toe gaat.

Het Klimaatakkoord van Parijs

Bijna alle landen ter wereld hebben in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dit akkoord houdt in dat we er met zijn allen voor moeten zorgen dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden blijft. De afspraken over de energietransitie in Nederland zijn in dit Klimaatakkoord vastgelegd.

CO2-uitstoot verminderen in Nederland

Om de klimaatverandering een halt toe te roepen heeft Nederland als doel om tussen nu en 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent te verminderen. Er zijn hiertoe diverse maatregelen geformuleerd in het Nederlandse Klimaatakkoord, verdeeld over vijf categorieën: elektriciteit, woningen en gebouwen, industrie, verkeer en landbouw. In elk van deze categorieën worden afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 terug te dringen, zoals beter geïsoleerde huizen en kantoren, stoppen met gaswinning, meer zonnepanelen en windmolens, duurzaam eten, meer ruimte voor fietsen en openbaar vervoer en het verdwijnen van kolencentrales.

Waarom is de energietransitie nodig?

Fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkolen zijn helaas vandaag de dag nog altijd de bron van de meeste energie die we verbruiken. De winning van deze fossiele energiebronnen is niet alleen erg schadelijk voor het milieu, het is ook slecht voor onze gezondheid. De uitstoot van CO2 is dermate groot dat het klimaat verandert en de aarde opwarmt. Deze klimaatverandering heeft grote gevolgen: de zeespiegel stijgt, we hebben steeds vaker te maken met extreem weer en de kans bestaat dat plant- en diersoorten uitsterven. De energietransitie, het massaal overstappen op duurzame, onuitputtelijke energiebronnen, moet de CO2-uitstoot en die klimaatverandering zoveel mogelijk tegengaan.

De energietransitie in Nederland

Nederland bungelt onderaan de EU-lijst wat betreft het verwezenlijken van de klimaatdoelstellingen van 2020. Sterker nog: we zijn van alle EU-landen het verst van de doelstellingen verwijderd. In 2017 kwam 6,6 procent van de in Nederland opgewekte energie uit duurzame bronnen als windmolens en zonnepanelen. Dat moet volgend jaar 14 procent zijn; in geen enkele andere EU-lidstaat is dit te overbruggen gat zo groot. Dit is overigens niet verrassend te noemen, Nederland staat als gas- en olieland al tijden laag op deze EU-ranking. Onder andere de aanleg van grote windmolenparken op zee moet ervoor zorgen dat Nederland die achterstand wat betreft duurzame energie in gaat lopen.

Europese landen en de energietransitie

Er zijn 11 lidstaten die hun doelstellingen voor 2020 al gehaald hebben, Zweden wekt bijvoorbeeld meer dan de helft van de energie op uit duurzame bronnen. Ook landen als Denemarken, Finland, Letland en Oostenrijk wekken meer dan 30 procent duurzame energie op. Frankrijk, Ierland en Luxemburg staan net als Nederland onderaan de lijst met EU-landen die het verst van de klimaatdoelstellingen verwijderd zijn. Laatstgenoemde land haalde overigens met 6,4 procent in 2017 minder energie uit duurzame bronnen dan Nederland, maar heeft een lagere doelstelling gesteld. Per land zijn die afhankelijk van hun uitgangspunt en economische capaciteiten.

Welke rol kun jij spelen bij de energietransitie?

Zoals de aloude slogan luidt: een betere wereld begint bij jezelf. Dus iedereen kan een rol van betekenis spelen bij de energietransitie, alle beetjes helpen. Kijk eens kritisch naar je eigen woonsituatie, kun je maatregelen treffen om duurzamer te wonen of om je tuin duurzamer in te richten? Misschien heb je zelf geen geschikt dak om zonnepanelen op te leggen, dan kun je natuurlijk ook altijd de duurzame energie via het Powerpeers netwerk afnemen. Help mee de klimaatverandering af te remmen en bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving!

Meer nieuws