Duurzaamheid over de grens

Als het over het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen gaat, kijken we voornamelijk naar ons eigen land. De focus ligt op hoe Nederland het doet ten opzichte van de afspraken die er zijn voortgevloeid uit het Klimaatakkoord. Maar hoe zit het eigenlijk met de landen om ons heen? Hoe verloopt de energietransitie in landen als Duitsland, België en Frankrijk? We zijn er ingedoken en hebben een aantal interessante ontwikkelingen op een rijtje gezet.

Er zijn inmiddels al een aantal EU-landen die hun klimaatdoelstellingen voor 2020 behaald hebben. Ook is er naar voren gekomen dat Nederland tot de Europese landen behoort die nog het verst van die doelstellingen verwijderd zijn. Hoe is dat gesteld bij de Fransen, Belgen en Duitsers?

De Energiewende in Duitsland

Bij het energiebeleid in Duitsland stuit je al snel op de zogenaamde ‘Energiewende’ (ook wel ‘die Grüne Wende’). De ontploffing bij de Japanse kerncentrale Fukushima leidde dit besluit in: alle Duitse kerncentrales moesten versneld sluiten en duurzame energiebronnen moeten voortaan de benodigde energie leveren. Groene stroom krijgt bovendien altijd voorrang op het energienet; de regering heeft energieleveranciers verplicht groene energie van duurzame producenten voor een minimaal bedrag per kWh over te kopen.

Halverwege 2018 waren de resultaten al duidelijk zichtbaar: 36 procent van alle energie was afkomstig van duurzame bronnen. Onze oosterburen hebben als doelstelling dat in 2030 65 procent van de stroom duurzaam is opgewekt. Er is dus nog het een en ander te bewerkstelligen. De grootste uitdaging hierbij? Het energietransport: de plekken waar in Duitsland veel duurzame energie wordt opgewekt liggen ver verwijderd van de regio’s waar de groene stroom het hardst nodig is.

Groene energie in België

Elk jaar stijgt het aantal zonnepanelen en windmolens in België. En dat moet ook wel, want bij onze zuiderburen is nog altijd bijna de helft van de stroom afkomstig van kerncentrales. Wat betreft de ranking van EU-landen en het behalen van hun klimaatdoelstellingen bevindt België zich net als Nederland in de onderste regionen.

Een belangrijke roep in het verduurzamen van het land betreft het prijsverschil tussen gas en elektriciteit. Nergens in de EU is het verschil in kosten tussen aardgas en stookolie enerzijds en elektriciteit anderzijds groter dan in België. Schoon verwarmen, middels bijvoorbeeld een warmtepomp, wordt hier veel hoger belast dan verwarmen met fossiele brandstoffen. Voor een duurzamer België moet dit natuurlijk veranderen. Verder is er een dringend beroep op de Vlaamse regering gedaan om de al eerder uitgesproken plaatsingsstop voor nieuwe stookolieketels kracht bij te zetten en voortaan alleen nog maar duurzame verwarmingstoepassingen te laten plaatsen.

Duurzame energie in Frankrijk

Net als Nederland moet Frankrijk met oog op het Klimaatakkoord nog hard aan de slag. In 2020 moeten de Fransen 23 procent van de energie duurzaam opgewekt hebben en in 2017 zaten zij nog op 16,3 procent. De komende jaren staat de bouw van zes grote windmolenparken op zee op de agenda en wordt er volop ingezet op de verbetering van de infrastructuur wat betreft elektriciteitsdistributie. Zo komt er een Spaans-Frans elektriciteitsnetwerk onder zee om duurzame (wind)energie vanuit Spanje naar Frankrijk en andere EU-landen te exporteren.

Uitdaging voor de Fransen is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. De grootscheepse protesten van de ‘gele hesjes’ in Frankrijk staat eenieder nog op het netvlies: de verhoging van de brandstofprijzen als maatregel om de CO2-uitstoot te verminderen bleek een druppel op de gloeiende plaat. Het Franse volk kwam in opstand en de demonstraties om alle onvrede te uitten, leidden tot rellen in diverse Franse steden. Het klimaatbeleid ligt in Frankrijk onder een vergrootglas en alle verstrekkende maatregelen zullen niet zonder slag of stoot doorgang kunnen vinden. 

Meer weten over het klimaatakkoord en de status van Nederland? Lees dit artikel over de energietransitie

Al klant bij Powerpeers draag je ook bij de aan de transitie naar schone energie. Via ons platform neem je namelijk 100% groene stroom af! 

Meer nieuws