Energie uit Tjerkwerd

Energie uit Tjerkwerd

kiezen voor duurzaam

Tsjernobyl zette ons aan het denken

Het begon allemaal in 1986 met de kernramp in Tsjernobyl. Een ramp van ongekende omvang waar we ook in Friesland de naweeën van voelden. Zo moesten bijvoorbeeld onze koeien op stal. Mijn vrouw was op dat moment zwanger van ons tweede kind. Hierdoor ontstond het besef dat het in de toekomst toch anders moest met energie en energieopwekking.

Die toekomst bleek dichterbij dan gedacht. In 1987 kwam de eerste windturbine op het erf, een kleine Lagerwey van 80 kW. Al snel kwam er in samenwerking met drie buren een tweede turbine, dit keer een Micon van 250 kW bij de buren op het erf.

acht nieuwe molens

het hele dorp doet mee

Het ging goed met die twee windturbines en dus ontstond er in 1991 het plan om een park te gaan bouwen met alle omwonenden. Zes gezinnen en het dorp Tjerkwerd. Iedereen voor een gelijk deel.

Het overleg met de gemeente kostte tijd en de techniek ontwikkelde zich snel. Uiteindelijk werden er in 1997 vijf turbines van 600 MW neergezet. Dat windpark deed het goed, maar in 2000 kwam de Provincie Fryslân met nieuw beleid gericht op concentratie in clusters en op afbouw van solitaire turbines. Daarom werd het oude park en acht solitaire molens in 2007 vervangen door acht Siemens turbines van 1,3 MW en dus 10,4 MW in totaal. Daarmee is Wynpark Beabuorren het grootste particuliere park van Friesland.

Wil jij energie uit Friesland? Kies deze opwekker dan via overstappen of mijn energie.