Energie van Leon en Marleen

Energie van Leon en Marleen

een energieke broer en zus

stroom voor 600 huishoudens

Door de manier waarop we onze bedrijven hebben ingericht en door het plaatsen van de windmolen, kunnen we naast het produceren van gezond en verantwoord voedsel ook een bijdrage leveren aan een gezond milieu. De windmolen staat op het bedrijf van Leon, mijn broer, waar hij een akkerbouwbedrijf met aardappelen, uien, suikerbieten, wintertarwe en wintergerst teelt. Hij woont daar samen met zijn vrouw Hilda en dochtertje Floor.

Ik heb samen met mijn man Johan naast een akkerbouw ook een pluimveebedrijf. En er staat een windmolen, 11 km verderop. Op beide bedrijven wordt zo efficiƫnt mogelijk geproduceerd. We gebruiken zo min mogelijk meststoffen en bestrijdingsmiddelen. En ook op het pluimveebedrijf worden zo min mogelijk medicijnen gebruikt.

Onze windmolen wekt genoeg energie op voor zeshonderd huishoudens, daar zijn we heel blij mee!

Wil je energie van Leon en Marleen? Voeg hen dan toe als een van je opwekkers als je overstapt, of in je mijn omgeving.