Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden 
Op het gebruik van onze website/internetdiensten (bijvoorbeeld jouw Energiedashboard) zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de website, app en internetdiensten van Powerpeers te gebruiken accepteer je (als gebruiker) deze gebruikersvoorwaarden. Op de website/app en internetdiensten is onze privacy statement (mede) van toepassing.  

Informatie 
De informatie op onze website/app/internetdiensten is bedoeld als algemene informatie. Wij (Powerpeers B.V.) streven er naar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typfouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website/app/internetdiensten. 

Powerpeers behoudt zich het recht voor om de door gebruikers van haar website/app/internetdiensten geplaatste content te wijzigen of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de inhoud van deze content beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is of kan worden opgevat, dit uitsluitend ter beoordeling van Powerpeers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan community- of gebruikersnamen en aliassen en foto’s.  

Verwijzingen en hyperlinks 
Op onze website/app/internetdiensten wordt verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. Dergelijke informatie en websites zijn door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij hebben daarop geen invloed en kunnen daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. Wij behouden ons het recht voor om ons te verzetten tegen deeplinks naar of framing van delen van onze website/app/internetdiensten.   

Intellectuele eigendomsrechten 
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de gepresenteerde informatie op deze website/internetdiensten (waaronder teksten, logo's, illustraties en foto's) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website/app/internetdiensten te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.   

Online communicatie 
Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Wij kunnen wel garanderen dat eenmaal door ons in goede orde ontvangen e-mails / elektronische berichten door ons worden verwerkt conform de in onze kwaliteitscriteria genoemde eisen.

Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto's, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op deze website/app/internetdiensten op ieder moment te wijzigen zonder dat vooraf aan te kondigen. Wij raden je aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.   

Toepasselijk recht 
Op het gebruik en de informatie van onze website/internetdiensten is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website/app/internetdiensten kunnen ontstaan.