Energie van Jan en Sjaak

Energie van Jan en Sjaak

Als jonge ondernemers hadden we al veel belangstelling voor duurzame energie, in het bijzonder voor windenergie. Midden jaren negentig vonden we elkaar door samen lokaal een windmolen te kunnen realiseren. Jan Galema als veehouder te Burgwerd en Sjaak Bos als docent techniek aan de Middelbare Landbouwschool te Sneek.

In het open Friese weidelandschap met veel wind zijn er volop mogelijkheden voor windenergie. In 1995 zijn we gestart met een kleine molen van 225 kW. Na ruim 10 jaar met volle tevredenheid en met weinig storingen gedraaid te hebben, zijn we gestart met het vernieuwen en opschalen van de molen naar 850 kW, weer een Vestas.

Bij de bouw hiervan heeft de natuur een handje geholpen: door de vorst kon de heistelling over de bevroren grond rijden, zodat er geen extra rijplaten nodig waren.

De productie van de windmolen is een kleine 2.000.000 kWh en ruim voldoende om 600 gezinnen jaarlijks van duurzame stroom te voorzien.

In de toekomst wil het veehouderijbedrijf (dat bio diversiteit en agrarisch natuurbeheer (o.a. weidevogelbeheer) hoog in het vaandel heeft staan) geheel zelfvoorzienend worden qua elektriciteit door gebruik te maken van de molen.

Samen met extensief beheer van de grond wordt deze duurzaamheid gestimuleerd door de zuivelfabriek FrieslandCampina. Dit draagt weer bij aan de circulaire economie gedachte!